Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu internetowego taternikblog.pl

Administratorem danych osobowych jest firma: TOMASZ NIEWIEDZIAŁ ”SKLEP GÓRSKI TATERNIK”, z siedzibą pod adresem: ul. Słowiańska 57/7, 61-444 Poznań, zwany dalej: „Administratorem Danych”.

Dane osobowe zbierane przez taternikblog.pl za pośrednictwem serwisu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 1. Pojęcia
 • Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
 • Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora Danych, dostępna pod adresem internetowym: taternikblog.pl.
 • Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej taternikblog.pl.
 • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 1. Sposób zbierania danych osobowych

Serwis automatycznie zapisuje w pamięci urządzenia końcowego pliki cookies i odnotowuje adres IP.

 1. Zakres i cel zbieranych danych osobowych

Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronach serwisu (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług).

 • Podczas wizyty w serwisie system wykorzystywany przez Administratora Danych automatycznie pobiera: adres IP użytkownika. Adres jest zapisywany w dziennikach logów serwera.
 • Wykorzystanie narzędzi Facebooka:
  • taternikblog.pl wykorzystuje narzędzie analityczne Facebook Pixel które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie.
 1. Pliki cookies.
 • Pliki cookies są to niewielkie pliki zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki, które przekazują na serwer operatora serwisu internetowego informacje dotyczące aktywności użytkownika.
 • Pliki cookies zapisywane przez serwis Administratora danych:
 • WŁASNE:  

Sesyjne – soteshop – wykorzystywany w celu zapisywania działań użytkownika w trakcie korzystania z serwisu. Brak możliwości zapisania cookies znacząco ogranicza działanie funkcjonalności dostępnych w serwisie takich jak np. zapamiętanie zawartości koszyka w trakcie trwania sesji lub możliwość zalogowania się do swojego profilu na czas trwania sesji. Plik jest usuwany po zakończeniu wizyty i zamknięciu sesji.

 • PODMIOTÓW TRZECICH:

Statystyczne – w celu zapisywania informacji o pierwszej, ostatniej wizycie w serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach, z których użytkownik trafił na stronę serwisu – są to pliki wydawcy Google Inc.

NazwaWydawca/OpisCel
__utmaGoogle Koduje częstotliwość odwiedzin witryny, czas pierwszej wizyty w witrynie, czas ostatniej wizyty w witrynie.
Prowadzenie statystyki serwisu
__utmb
Google Współpracujące pliki cookies zachowujące informację o długości czasu spędzonego w serwisie.
Prowadzenie statystyki serwisu
__utmc
__utmzGoogle Sprawdza źródło ( bezpośrednio, pośrednie, słowa kluczowe) z którego użytkownik trafił do serwisu. Wskazuje informacje o przeglądarce wykorzystywanej przez użytkownika.
Prowadzenie statystyki serwisu
 • Blokada tych plików nie wpłynie na funkcjonowanie serwisu.
 • Każdy użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki.
 • Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach producentów oprogramowania:

Mozilla Firefox: //support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: //support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: //support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: //safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: //help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 • UWAGA: Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji tożsamości użytkowników.
 1. Udostępnianie danych osobowych.
 • taternikblog.pl korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenia Administratora danych osobowych. Należą do nich m.in. dostawcy realizujący: usługi hostingu, systemy do marketingu, systemy ocen sprzedaży, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu.
 1. Kontakt
 • Administrator Danych będzie się kontaktował z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i telefonicznie w sprawach związanych ze złożonymi w Serwisie zamówieniami oraz usługą konta klienta i newslettera.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO każdemu Użytkownikowi przysługuje:

 • prawo do cofnięcia zgody (podstawa prawna – art. 7 ust. 3 RODO),
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii (podstawa prawna – art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania danych (podstawa prawna – art. 16 RODO),
 • prawo do bycia zapomnianym (podstawa prawna – art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (podstawa prawna – art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna – art. 20 RODO),
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawa prawna – art. 21 RODO).

   taternikblog.pl może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług taternikblog.pl.

   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem za pomocą listu tradycyjnego wysłanego na adres: Sklep Górski Taternik ul. Gołębia 5, 61-834, Poznań. Pocztą elektroniczną na adres: iod@taternik-sklep.pl bądź faxem na nr: +48 61 85 39 114.

 1. Zabezpieczenie danych.
 • Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer Administratora Danych zostały zabezpieczone z wykorzystaniem rozwiązań kryptograficznych.
 • Administrator Danych zabezpiecza dane osobowe, stosując wysoki poziom zabezpieczeń adekwatny do pojawiających się zagrożeń.
 • Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora Danych mają dostęp wyłącznie osoby upoważnione.
 1. Odpowiedzialność  
 • Administrator Danych stosuje opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.
 1. Zmiany w polityce prywatności
 • Zmiana treści niniejszej Polityki Prywatności może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Polityki Prywatności, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku jeżeli zarejestrowany Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian, posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.
 • Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2018 r.